Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole w Sękocinie
Strona głowna  /  Uwaga Rodzice !
Uwaga Rodzice !

Drodzy Rodzice,

w piątek 03 grudnia  

ubieramy przedszkolną choinkę.

Niech zawisną na niej ozdoby

przyniesione przez dzieci

i pracowników przedszkola.

Ufamy, że wspólnie wystrojone 

„świąteczne drzewko”

będzie radowało nas wszystkich swoim urokiem i niepowtarzalnym czarem.

 

W dniach 01-03 grudnia przynosimy do przedszkola dowolną ozdobę choinkową zrobioną wspólnie z dzieckiem, lub zakupioną.

 

****************************************************************************************************************************************

 

Razem możemy więcej !!! :)

 

Zapraszamy do udziału w Akcji charytatywnej na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

Celem akcji jest przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych i kształtowanie postawy chęci pomagania. 

Pragniemy zaznaczyć, że pierwsza taka akcja zorganizowana w minionym roku szkolnym cieszyła się wielkim powodzeniem wśród dzieci, Rodziców i pracowników.

******************************************************************************************************

 

 

Warszawa 03 listopada 2021 r.

NEZ.9011.1749.2021

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa

wicekuratorzy@kuratorium.waw.pl krzysztof.wisniewski@kuratorium.waw.pl

W związku z rosnącą liczbą ognisk COVID-19 w placówkach edukacji, opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży, i co za tym idzie, wzmożonym nadzorem organów Inspekcji Sanitarnej nad potwierdzonymi przypadkami zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród uczniów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników placówek oświatowych, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje poniżej zasady przeprowadzania badań w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 osób z bliskiego kontaktu z osobami zakażonymi w ww. placówkach.

Osoby (dorośli i dzieci), które miały kontakt z zakażonym SARS-COV-2:

  • niezaszczepione i nie w pełni zaszczepione - podlegają kwarantannie, w trakcie której, o ile  wystąpią objawy chorobowe, powinny być zbadane w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 na  podstawie skierowania  lekarza POZ. W przypadku, gdy objawy nie występują, wskazane jest  badanie RT-PCR w ramach nadzoru epidemiologicznego wykonane w 7 dniu od kontaktu z zakażonym, na podstawie zlecenia wystawionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
  • zaszczepione - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie podlegają kwarantannie i pozostają pod nadzorem epidemiologicznym, podczas którego możliwe jest także wykonanie badania RT-PCR osobie bezobjawowej w 7 dniu od kontaktu z zakażonym, na podstawie zlecenia wystawionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Osoby dorosłe i rodzice dzieci mogą uzyskać zlecenie, o którym mowa powyżej, za pośrednictwem infolinii 222 500 115. Badanie jest bezpłatne. Uzyskanie wyniku negatywnego nie zwalnia jednak z kwarantanny związanej z kontaktem z osobą zakażoną.

Ponadto Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w ramach prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych, w związku ze stwierdzeniem przypadku/przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w placówkach oświatowych, niezbędne jest przekazywanie informacji osobom zarządzającym o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ wszystkich osób (pracowników, uczniów, podopiecznych), u których wystąpią objawy infekcji, niezależnie od stanu  ich zaszczepienia p/COVID-19, także w przypadku nieustalonego kontaktu z zakażonym, w celu wykonania badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-COV-2. Do czasu uzyskania wyniku osoby te przebywają na tzw. kwarantannie zleceniowej, która jest  nakładana automatycznie, także na osoby zaszczepione

Z poważaniem

Mazowiecki Państwowy

Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz

                                                                     /dokument podpisany elektronicznie/

**************************************************************************************************************************************************

 

 

*********************************************************************************************************************************

 

PODZIĘKOWANIE!!

Dzieci oraz Panie z Przedszkola w Sękocinie

dziękują mamie Zuzi p.Małgorzacie Przybyszewskiej

za przekazanie pomocy dydaktycznych,

które pomogą naszym przedszkolakom

rozwinąć kreatywność oraz sprawność manualną.

*******************************************************************************************************************************************************************************************************

PODZIĘKOWANIE!!!!!

Pracownicy Przedszkola w Sękocinie

serdecznie dziękują za życzenia

z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Ten dzień był "wyjatkowy" pod każdym względem:

były cudowne laurki wykonane przez dzieci w domu,

były tańce, życzenia, słodkości...

Radość i uśmiech towarzyszyły nam wszystkim przez cały dzień.

 

******************************************************************************************************************************************

 

 

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że na pierwszym zebraniu w dniu 20.09.2021r ukonstytuowała się Rada Rodziców Przedszkola w Sękocinie.

Przedstawiciele Rady Rodziców:

p.Beata Cudzik - przewodnicząca

p.Karolina Bąkiewicz - zastępca przewodniczącego

p.Karolina Basta   - sekretarz

p.Agnieszka Frej  - skarbnik

p.Agata Markiewicz   - Komisja Rewizyjna

Cieszymy się ,że są wśród nas rodzice, którzy znajdują czas na współpracę na rzecz naszych przedszkolaków.

 

 

********************************************************************************************************************************************

 

 

Drodzy Rodzice

W związku z rosnącą liczbą zachorowań w kraju na COVID 19 ( również wśród dzieci)  przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu obowiązujących procedur bezpieczeństwa związanych z pandemią oraz konieczności stosowania następujących zasad:

  1. Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.

Dzieci przejawiające jakiekolwiek objawy chorobowe ( kaszel, katar, złe samopoczucie, ból brzucha itp.:) należy pozostawić w domu.

W przypadku pojawienia się w/w objawów w przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania Rodziców, Rodzic zaś zobowiązany jest jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola.

Do czasu przybycia Rodzica dziecko przebywać będzie w   „ izolatce” pod opieką osoby z personelu.

  1. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola pozostaje w ganeczku do czasu uzyskania  wyniku pomiaru temperatury dziecka. Po uzyskaniu tej informacji Rodzic niezwłocznie opuszcza budynek.

Dzieci rozbiorą się z wierzchniej odzieży pod nadzorem i przy ewentualŻyczymy dobrej zabawy i niezapomnianych wrażeńnej pomocy osoby z personelu.

UWAGA!!!

Rytuału pożegnania się z dzieckiem dokonujemy przed wejściem do przedszkola. Nie przedłużamy rozstania .  Zawieramy umowy z dzieckiem w domu, żeby nie stwarzać niekomfortowych sytuacji zarówno dla dziecka jak i pracowników przedszkola.

  1. Odbierając dziecko z przedszkola Rodzic zgłasza przyjście. Dziecko przy pomocy osób z personelu zostanie przygotowane do jak najszybszego wyjścia z przedszkola.
  2. Przebywając w budynku przedszkola ( ganek) Rodzice zobowiązani są do zakrywania nosa i ust.

W/w działania mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego  dzieci, Rodziców, personelu przedszkola.

Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie i swoje dziecko, ale za całą społeczność przedszkolną.

Liczymy na Państwa zrozumienie i poważne potraktowanie problemu. 

                                                                          Z poważaniem Dyrektor i nauczyciele 

 

**************************************************************************************************************************************************

"WSPÓLNE ROZMOWY Z RODZICAMI"

rok szkolny 2021/2022 

Poniedziałek : Anna Kaczorowska

                             Anna Tomaszewska

                             Emilia Dubielecka

Wtorek:              Jolanta Kosz

Środa:                Dorota Przygoda

 

Zapraszamy w godzinach 16:00- 17:00 , po wcześniejszym umówieniu się.

 

*****************************************************************************************************************************

 

Szanowni Rodzice,

Opłat za przedszkole dokonujemy przelewem na wskazane rachunki bankowe do dnia 15 każdego miesiąca.

Opłaty za przedszkole to:

WYŻYWIENIE:

Całodzienne - 10zł  ( 3 posiłki )

Opłatę za wyżywienie wpłacamy na konto : 

84 8004 0002 2005 0000 1775 0005

OPŁATA POBYTOWA:

Pobyt w godzinach 8.00 – 13.00 bezpłatnie (godziny realizacji podstawy programowej)

Pobyt w godzinach 7.00 – 8.00 / 13.00 – 17.001 zł za każdą godzinę

Dzieci 6-letnie (rocznik 2015) odbywające przygotowanie przedszkolne są zwolnione  z opłaty pobytowej.

Zniżka dla rodzeństwa: opłata za drugie i kolejne dziecko z rodziny wynosi 50%.

Opłatę pobytową wpłacamy na konto:

95 80040002 2005 00001775 0001

RADA RODZICÓW:

Fundusz Rady Rodziców: opłata dobrowolna, naliczana na podstawie deklaracji.

Opłata na konto Rady Rodziców:

57 8004 0002 2005 0000 1775 0006

Informacje o opłatach dostępne są po zalogowaniu w programie iPrzedszkole.

Prosimy o terminowe wpłaty.

************************************************************************************************************************************************************* 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-11-27