Przedszkole w Sękocinie
Menu
Strona głowna  /  RODO
RODO

Klauzula informacyjna RODO.

Proszę kliknąć link poniżej:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesekocin/klauzula-informacyjna-zgoda-na-pdo-dziecka-w-przedszkolu-ver1-z-wylaczeniami-celu-p-sekocin.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesekocin/klauzula-informacyjna-zgoda-na-pdo-dziecka-w-przedszkolu-ver1-z-wylaczeniami-celu-p-sekocin(1).pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolesekocin/klauzula-odbiorcy-oswiadczenie-zgoda-ver1-p-sekocin.docx

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), Dz. U. E. L. 2016. 119. 1 z dnia 4 maja 2016r. , zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest  Przedszkole w Sękocinie, ul. Sękocińska 20,reprezentowane przez dyrektora, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. 

 Dane gromadzone i przetwarzane w trybie art.6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ( w przypadku, gdy mamy 6 latków obowiązek szkolny)oraz art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie informacji Oświatowej.

    Administrator, może pokazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

  Każda osoba, której dane dotyczą jest upoważniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

    Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art.77 RODO

 

Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu w Sękocine jest:

Pan  Robert Kozłowski  tel: 604 362 559

e-mail: iod@cdkp.pl 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDARZEŃ OTWARTYCH

Dyrektor Przedszkola w Sękocinie informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przez przedszkole przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

                                                                        

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-06-08