Przedszkole w Sękocinie
Menu
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu

 

WITAMY  NA  STRONIE  NASZEGO  PRZEDSZKOLA !!

 

 1. "Dziecko to motyl nad spienionym potokiem życia - jak dać trwałość, a nie obciążyć lotu, hartować, a nie niszczyć skrzydeł".   Janusz Korczak

                                                          

                                                                                                                                       

O naszym przedszkolu...

 

 • Przedszkole w Sękocinie znajduje się przy ulicy Sękocińskiej 20, w samym środku podwarszawskiej miejscowości Sękocin Stary, zdala od zgiełku i hałasu - znajdujemy się więc w enklawie różnego środowiska przyrodniczego pole, łąka, las.

 

 • Jesteśmy placówką z wieloletnimi tradycjami. Wychowało się tu wiele pokoleń, prawie wszystkim kojarzy się z domową, ciepłą atmosferą.

 

 • Placówka mieści się w "małym dworku" otoczonym pięknym dużym ogrodem z lipami, topolami, mini laskiem z grzybami, który odwiedzają ptaki, wiewiórki, jeże. Posiadamy własną kuchnię zapewniającą całodzienne wyżywienie. Wszystkie posiłki są świeże, przygotowywane na miejscu.

 

 • Dodatkowym atutem jest naturalny plac zabaw wyposażony w sprzęt sportowo - rekreacyjny, który w pełni zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci oraz zapewnia doskonałe warunki do zabawy i odpoczynku na świeżym powietrzu. Sale są dobrze wyposażone, przytulne i kolorowe. Kąciki zainteresowań, zabawki i pomoce dydaktyczne stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnorodnej aktywności.

 

 • Nasze przedszkole przez wiele lat wypracowało zwyczaje i tradycje, które pielęgnujemy i wzbogacamy. Są one źródłem radości i uśmiechu dzieci, rodziców i personelu placówki.

 

                 Wzorcem pedagogicznym dla nas jest Janusz Korczak.  Dlatego podłożem każdej naszej myśli, działania, planów jest przeświadczenie o największej chłonności umysłu dziecka w wieku przedszkolnym. Naszym obowiązkiem jest wykorzystać ten czas w rozwoju dziecka najlepiej jak jest to możliwe, aby przedszkole było miejscem rozwijania naturalnych zdolności dziecka, wspierania go i pokazywania mu drogi rozwoju. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

 

                                 ###########################################################################################################

                                                                             ##################################################################

 
 
KADRA PEDAGOGICZNA I PERSONEL OBSŁUGOWY
 
Nasza Kadra Pedagogiczna to wykwalifikowani nauczyciele, którzy na bieżąco doskonalą swój warsztat pracy oraz stale podnoszą kwalifikacje zawodowe.
 
Dyrektor Przedszkola:
mgr Jolanta Kosz           -  nauczyciel dyplomowany
 
Nauczycielki:   
mgr Anna Kaczorowska   -  nauczyciel mianowany
mgr Anna Tomaszewska  -  nauczyciel mianowany
mgr Emilia Dubielecka     - nauczyciel kontraktowy
mgr Dorota Przygoda        - nauczyciel kontraktowy
                         katechetka - mgr Magdalena Galińska - nauczyciel dyplomowany
                        logopeda - mgr Natalia Wierzbicka       -  nauczyciel kontraktowy
 
Personel niepedagogiczny:
księgowa                     -  mgr Marzena Figaj
starszy intendent      -  Marta Lichota
kucharka                    -  Małgorzata Wysocka
pomoc kucharki        -  Karolina Basta
woźna   oddziałowa    - Joanna Śliwińska
woźna oddziałowa    -  Irena Molak
pomoc nauczyciela   -  Agnieszka Królikowska
konserwator               -  Sławomir Wichrowski
 

 

                                  ###################################################################################
                                                                           #######################################################
 
 
NASZA OFERTA...

Nasze przedszkole jest placówką dwuoddziałową, w której funkcjonują grupy mieszane wiekowo, a praca w tzw grupach "rodzinkowych" odbywa się na różnych poziomach dostosowanych do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. Zapewniamy opiekę, wychowanie i edukację dzieciom w wieku przedszkolnym, które mogą u nas:

               - wzbogacać swoją wiedzę, zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia

               - realizować swoje dziecięce marzenia i pomysły                                                                             

               - odnaleźć swoje miejsce i nawiązywać przyjaźnie

               - być sobą i mieć własne zdanie.

 

#############################################################################################################

###############################################################################

 

                                                                              

ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ...

Język angielski - poniedziałek , środa

Zajęcia taneczne  - czwartek

Ćwiczenia ogólnorozwojowe, korekcyjne - wtorek

Warsztaty umuzykalniające -   środa , piątek

Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej -   piątek

Ćwiczenia logopedyczne - wtorek

Religia – piątek

**********************************************************************************************************************************************************************************************

 

 Zestaw programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

 

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

„Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno
w świecie wartości”

Jolanta Wasilewska

WSiP

PR- 1/2021

„Dziecięca matematyka” Obszary: intuicje geometryczne, operacyjne rozumowanie.

Edyta Gruszczyk- Kolczyńska

Ewa Zielińska

WSiP SA

Program rozszerzający treści

PR- 2/2021

„Będę przedszkolakiem””

Jolanta Kosz

Marianna Pękala

Program własny rozszerzający treści

PR- 3/2021

„Przedszkolak bezpieczny
i zdrowy”

Jolanta Kosz

Program własny rozszerzający treści

PR- 4/2021

„Przedszkole Małych Patriotów”

Anna Tomaszewska

Program autorski
z zakresu edukacji patriotycznej

PR-5/2021

„MINI BINGO” – nauczanie języka angielskiego

Grażyna Malenta

Anna Wieczorek

Program Wydawnictwa PWN

PR – 6/2021

„W świecie mojego Boga” (6- latki)

Komisja Wychowania Katolickiego

Program A-Z

PR – 7/2021

„Kochamy dobrego Boga”

Komisja Wychowania Katolickiego

Program A- Z

PR– 8/2021

 

                            ******************************************************************************************************************************************

 

KODEKS PRZEDSZKOLAKA 


Uśmiecham się do innych.

clipartart.com

Sprzątam zabawki i odkładam je na miejsce.

Dzielę się zabawkami.

Wrzucam śmieci do kosza.

Używam miłych słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

Nie biegam po sali.

Nie biję innych.

Mówię umiarkowanym głosem.

Jestem cicho gdy: inni cicho pracują, czytamy i słuchamy, inni są zmęczeni, inni odpoczywają.

Pamiętam, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

RAMOWY ROZDKŁAD DNIA PRZEDSZKOLAKA

UWZGLEDNIAJĄCY RÓŻNE FORMY AKTYWNOŚCI DZIECI W ZGODZIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Bezpłatna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach: 8.00 – 13.00

 

7.00 – 8.00

Własna aktywność dzieci: zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, pomoc w przygotowaniu do zajęć

8.00 – 8.30

pl.clipart.me

Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne

Przygotowanie do śniadania, zabiegi porządkowo-higieniczne

8.30 – 9.00  ŚNIADANIE          

9.00 – 9.50

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: zajęcia i zabawy edukacyjne,  zajęcia umuzykalniające (dwa razy w tygodniu),  język angielski (dwa razy w tygodniu)

freepik.com

9.50 – 10.30

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

freepik.pl

10.30 – 10.40

Przygotowanie do wyjścia do ogrodu lub na spacer, czynności samoobsługowe, wzajemna pomoc

10.40 – 11.40

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki

freepik.com

Zabawy organizowane i swobodne, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie

11.40 – 12.00  Przygotowanie do obiadu, zabiegi porządkowo-higieniczne

12.00 – 12.40  OBIAD

12.40 – 14.00  Odpoczynek przy bajce (grupa młodsza)

12.40 – 13.00  Relaksacja przy bajce lub muzyce (grupa starsza)

freepik.com

13.00 – 14.00 grupa starsza

Działalność edukacyjna: zajęcia dydaktyczne, praca indywidualna, wyrównawcza, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne, zabawy w terenie

14.00 – 14.15 Zabawy ruchowe

14.15 – 14.30  Przygotowanie do podwieczorku, czynności porządkowo-higieniczne

14.30 – 14.50  PODWIECZOREK

14.50 – 16.00 Kontynuacja działalności edukacyjnej: zabawy ruchowe, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy i gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych grupach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia

16.00 -17.00 Pożegnanie dnia w przedszkolu: własna aktywność dzieci, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

freepik.com

Podane godziny podlegają pewnym wahaniom w zależności od pory roku, pogody oraz indywidualnych potrzeb w danym dniu.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

Regulamin korzystania z placu zabaw w Przedszkolu w Sękocinie

freepik.com

 1. Plac zabaw należy codziennie rano sprawdzać, ewentualnie porządkować — odpowiedzialny jest pracownik zajmujący się porządkiem w obejściu przedszkola.
 2. Na teren placu zabaw dzieci wychodzą tylko pod opieką nauczyciela.
 3. Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi podczas zabaw znajdują się w każdej części placu.
 4. Na plac przedszkolny może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory do zabawy.
 5. Nauczyciele mają obowiązek dbania o wynoszony sprzęt.
 6. Dzieci mają prawo korzystać z każdego sprzętu i przyboru tylko pod nadzorem nauczyciela.
 7. Dzieci znają zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętu sportowego znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu ogrodowego oraz bezpiecznego poruszania się w wyznaczonym terenie przed   każdorazowym wyjściem do ogrodu.
 8. Każdy uszkodzony sprzęt należy eliminować i zgłosić dyrektorowi placówki.
 9. Zabawa na karuzeli może odbywać się tylko przy udziale nauczyciela.
 10. Należy szanować przyrządy, urządzenia, sprzęt sportowy i zabawki oraz zieleń.
 11. Należy zachować czystość – śmieci wrzuca się do kosza. 

Zabrania się:
1. Korzystania z uszkodzonego sprzętu (oznakowanego).
2. Korzystania przez więcej niż jedno dziecko z jednego miejsca.
3. Zjeżdżania głową w dół.
4. Skakania ze zjeżdżalni i wchodzenia na nią od strony pochyłej.
5. Wchodzenia na dach domku oraz główne elementy konstrukcji obiektów 
   (huśtawek, drabinek itp.)
6. Przerzucania piłki przez ogrodzenie,
7. Przechodzenia przez ogrodzenie
8. Stawania na częściach ruchomych urządzeń.

 

 

************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
 
 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-13