Przedszkole w Sękocinie
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
NASZA OFERTA......
 
 • Nasze przedszkole jest placówką dwuoddziałową, zapewniającą opiekę wychowanie i edukację dzieciom w wieku od 3 do 6 lat, które mogą u nas:

               - wzbogacać swoją wiedzę, zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia

               - realizować swoje dziecięce marzenia i pomysły

               - odnaleźć swoje miejsce i nawiązywać przyjaźnie

               - być sobą i mieć własne zdanie.

 • Jest to placówka, która realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, uzupełnioną o programy autorskie naszych nauczycieli.
 • Proponujemy również bogatą ofertę zajęć dodatkowych, rozwijających talenty, zainteresowania naszych przedszkolaków.
 • Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować braki w rozwoju, a także rozwijać zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

 


NASZE ATUTY

 

 • Znajdujemy się w samym środku wsi Sękocin Stary , z dala od zgiełku i hałasu - znajdujemy się więc w enklawie różnego środowiska przyrodniczego
 • Mamy  piękny duży ogród z lipami, topolami, mini laskiem z grzybami, który odwiedzają wiewiórki, jeże, bażanty
 • Posiadamy naturalny plac zabaw,  który wyposażony jest w wysokiej jakości sprzęt, a naturalne ukształtowanie terenu zachęca do zajęć ruchowych
 • Posiadamy dobrze wyposażone sale zajęć, małe, ale przytulne i kolorowe
 • Nieliczna ilość dzieci w I grupie 25, w  II – 19 dzieci
 • Kompetentna i doświadczona kadra pedagogiczna. W przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra - wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie magisterskie; na tym jednak nie poprzestajemy, kończymy studia podyplomowe, zdobywamy kolejne stopnie awansu, a także na bieżąco bierzemy udział w kursach, konferencjach i szkoleniach
 • Dzieci w naszym przedszkolu są pod stałą opieką specjalistów: psychologa, logopedy ,nauczycieli ze specjalnością -  terapia pedagogiczna
 • Mamy na miejscu przygotowywane pyszne i zdrowe posiłki
 • Bezpieczeństwo (karty zbliżeniowe upoważniające do wejścia i odebrania dziecka z przedszkola, pracownicy przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej)
 • Rodzice mogą liczyć w każdej chwili na wsparcie i konsultacje;

 

 

                                                                                       ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ

 • zajęcia umuzykalniające
 • warsztaty językowe
 • zajęcia logopedyczne
 • piłka nożna/zajęcia sportowe
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • religia

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-04