Przedszkole w Sękocinie
Strona głowna  /  REKRUTACJA
REKRUTACJA

WYNIKI REKRUTACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 25 marca 2020 r. ( zmieniającego rozporządzenie MEN) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniaczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganierm, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dalsza rekrutacja do przedszkola będzie odbywała się drogą elektroniczną.

 

                                         Szanowni Rodzice !

1.Prosimy zapoznać się z Listą dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do Przedszkola w Sękocinie na rok szkolny 2020/2021

2. Rodziców kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego prosimy o przesłanie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Przedszkola w Sękocinie w dniach 14 - 21.04.2020 r.     -   na adres: przedszkole_sekocin@o2.pl

3. Informujemy, ilość wolnych miejsc w placówce wynosi -  14.

4. Najniższa liczba punktów uprawniających do przyjęcia dziecka do Przedszkola w Sękocinie ( na dzień 08.04.2020r.) wynosi : 26 punktów

5. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych będzie umieszczona na naszej stronie internetowej w dniu 24.04.2020 r.

 

 

 

                               Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

 

 

................................................                                                 ....................

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                                                      (data)

 

 

                Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka  ....................................................................

                                                                                    ( imię i nazwisko dziecka)

               do Przedszkola w Sękocinie ul.Sękocińska 20 na rok szkolny 2020/2021.

 

                                               .......................................................

                                       ( czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

 

 

 

 

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola w Sękocinie

                     na rok szkolny 2020/2021

1. Doktorska Weronika

2. Gnich Kacper

3. Gnoińska Emilia

4. Gnoińska Natalia

5. Gwardys Helena

6. Iatsevych Katarzyna

7. Janczyk Gabriela

8. Jasińska Iga

9. Jastrzębska Kinga

10. Kowalska- Kouassi Zofia

11. Makulska Sophie

12. Michałowski Antoni

13. Nawrocki Filip

14. Piwnicki Jan

15. Piwnicki Tomasz

16. Plech Mateusz

17. Rokosz Marcin

18. Ryczywolska Pola

19. Stós Barbara

20. Szymanek Emilia

 

Lista dzieci nie zakwalifikowanych do Przedszkola w Sękocinie

                         na rok szkolny 2020/2021.

1. Boniecka Hanna

2. Burcewicz Tomasz

 

                               Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej: Anna Kaczorowska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Wniosek o przyjęcie na rok 2020-2021

 


    ZASADY REKRUTACJI 2020-2021

 

    ZARZĄDZENIE - terminy rekrutacji


Ostatnia aktualizacja: 2020-04-08