Przedszkole w Sękocinie
Strona głowna  /  Dla Rodziców
Dla Rodziców

DLA RODZICÓW

 

"BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM"

Zapraszamy Rodziców i dzieci na spotkania adaptacyjne

1. "Aby DZIECKO chciało byc przedszkolakiem..."

- porady, wskazówki dla rodziców

dnia 05.06.2019 r. środa,  godz. 17.00

2. "Witamy w naszym przedszkolu" - spotkanie z dziećmi i rodzicami 

dnia 25.06.2019 r. wtorek,  godz. 15.30.

3. "Bawimy się razem" - spotkanie z dziećmi i rodzicami 

dnia 29.08.2019 r. czwartek,  godz. 10.00.

 

 

 

 

Drodzy Rodzice! Udostępniamy link do zdjęć na Google Photos z naszych Jasełek 

https://photos.app.goo.gl/bF49BpyFxW6YGp6K6

 

Dla Niepodległej...

W naszym przedszkolu kształtujemy małych patriotów.

W procesie wychowawczo-dydaktycznym naszego przedszkola , obejmującym całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój dziecka oraz przygotowujących go do życia w społeczeństwie, bardzo ważną rolę odgrywa ta strona działalności, która kształtuje uczucia patriotyczne i przywiązanie do Ojczyzny.Budowanie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty ludzi, zamieszkujących ten szczególny skrawek Ziemi zwany „Ojczyzną”, jest zadaniem niełatwym, lecz pasjonującym. Dzięki niemu wracamy do własnych pierwszych doświadczeń związanych z poznawaniem historii rodziny, rodzinnego miasta,
a potem całej Polski, polskich legend i tradycji, piękna polskich obyczajów, krajobrazów.

Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem abstrakcyjnym, gdyż nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego. Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak - patriota - Polska - moja Ojczyzna, należy „małymi kroczkami” przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać, rozniecać tę iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka.

Pierwszym i stanowiącym punkt wyjścia etapem dla rozwoju osobowości małego Polaka jest poznawanie języka ojczystego, umacnianie więzi z najbliższą rodziną, krewnymi. W tym środowisku dziecko od urodzenia uczy się pełnienia określonych ról - brata, siostry (młodszego, starszego), obowiązków, podporządkowywania się poleceniom rodziców, samodzielności, niesienia pomocy rodzicom, kultywowania miłości, przyjaźni i chęci uprzyjemniania życia.

„Płaszczyzna doświadczeń społeczno - moralnych dziecka rozszerza się w przedszkolu, gdzie staje się ono członkiem grupy, zaczyna w niej zajmować określoną pozycję, podlegać opinii społecznej i wypełniać różne obowiązki, biorąc w coraz większym stopniu udział w życiu zbiorowości”.

Współdziałanie w grupie przedszkolnej pod bacznym okiem nauczyciela-wychowawcy pozwala również na rozwijanie w dziecku uczuć życzliwości w stosunku do dorosłych i rówieśników, przyzwyczajanie do uprzejmości, współdziałania, drobnych świadczeń i ustępstw na rzecz innych, a także do przyjścia im z pomocą w kłopotliwych sytuacjach życiowych.

Przedszkole wykorzystuje wewnętrzną potrzebę wyrażania przez dziecko swoich przeżyć i doznań organizuje zajęcia, gdzie przedszkolak może wypowiedzieć się w języku sztuki, w języku gestów i symboli. Stąd też w kształtowaniu obrazu Ojczyzny u dzieci w wieku przedszkolnym szczególne znaczenie mają takie rodzaje sztuki jak: muzyka, literatura, plastyka.

Dużą rolę w wychowaniu patriotycznym spełnia żywe słowo i literatura w przedszkolu. Sięga się po nią przy różnych okazjach w zależności od tematu aktualnie realizowanego, lub kontaktów okolicznościowych, których nie brak na co dzień. Nauczycielki wykorzystują różne formy pracy jak: opowiadania utworów, czytanie dzieciom utworów literackich w połączeniu z oglądaniem ilustracji, przekazywanie baśni, legend, inscenizowanie utworów literackich czy tworzenie tekstów literackich przez dzieci.

 Oto niektóre z przykładów takich utworów: „Co to jest Polska” Cz. Janczarskiego, „Nocne kłopoty zabawek Doroty” - E. Ostrowskiej, „Wszyscy dla wszystkich” - J. Tuwima.

W trakcie działalności plastycznej dziecko kształtuje obraz Ojczyznyw oryginalny i zapewne niezapomniany sposób. przez ten rodzaj aktywności wyraża ono własne myśli i uczucia, co pozwala na wyzwalanie napięć i emocji.

Nasze przedszkole organizuje wiele spacerów i wycieczek, których celem jest zaznajomienie najmłodszych z najbliższym środowiskiem to jest np. z miejscowymi instytucjami użyteczności społecznej. Dzieci odwiedzają najbliższe zabytki i miejsca pamięci narodowej, zaznajamiają się z historią stolicy i najbliższych regionów.

 Poznają Warszawę, stolicę Polski, Kraków, główną rzekę - Wisłę, morze, góry, ważniejsze rzeki, regiony polski - Śląsk, Mazowsze, Kaszuby itp.

Szczególnym sposobem budzenia miłości i przywiązania do rodzinnego kraju są wyprawy przedszkolaków w bliższe i dalsze okolice, aby obcować z przyrodą. Kontakty te mają charakter wielowymiarowy. Chodzi tu głównie o kontakt z naturą w różnych porach roku. Przyroda cieszy, zachwyca, daje wytchnienie, jest obiektem różnorodnych zainteresowań, uczy szacunku i poznawania dla przyrody ziemi ojczystej.

Obchody Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Wszystkich Świętych są podstawowym elementem kultury ojczystej. Dzieci są bohaterami „Jasełek”, wspólnie zasiadają do wigilijnego stołu, poznają symbole  - zapalona świeca, opłatek, żłóbek, kolęda, obdarowują się drobnymi prezentami.  W czasie wiosennym malują pisanki, wykonują kolorowe palmy, poznają zwyczaj „śmigusa-dyngusa”, topienie Marzanny itp.

W naszym przedszkolu nauczycielki starają się wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję, do kształtowania poczucia przynależności do społeczności tak lokalnej jak i narodowej.

Kształtowanie miłości do Ojczyzny u młodego pokolenia jest i będzie jednym z najważniejszych zadań tak dla nas jak i dla całego społeczeństwa.

                                                                                                                        Nauczycielki.

 

 

PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W  PRUSZKOWIE

ul. Gomulińskiego 2, 05-800 Pruszków

tel. 22 758 68 29

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Oferta kierowana do osób, które:

- aktualnie doznają przemocy,

- doznawały przemocy w przeszłosci i aktualnie odczuwają jej skutki,

- przezywają osobisty kryzys zwiazany z różnymi czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

- są zainteresowane wprowadzeniem zmian w swoim życiu, dzięki którym poprawią swoją sytuację i będą lepiej radzić sobie z trudniościami.

                                                  Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

                                                             Zapisy i informacje:         

                                                                                                  Biuro Stowarzyszenia "Niebieska Linia"

                                                                                                                   ul. Jaktorowska 4

01-202 Warszawa

tel. 22 499 37 33 (pon. - pt. 9.00 -  15.00)

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-09-14